Parteneriat inovativ între universitate și mediul de afaceri – PARTENER.NET

website: http://partener.ase.ro/

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2. “Calitate in învățământul superior”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/141496
Beneficiar: ASE – Academia de Studii Economice din București
Partenerul 1: CACTUS
Partenerul 2: CIR
Obiective specifice:
O1.Dezvoltarea unei model inovativ, care sa contribuie la îmbunătățirea capacității universității de a furniza calificări cerute de piața muncii.
O2. Creșterea capacității universității de identificare si definire a ofertei de competențe și de proiectare a programelor de studii universitare de masterat, prin activități colaborative în cadrul rețelei de parteneriat.
O3. Îmbunătățirea conținutului și relevanței materialelor de învățare pentru nevoile studenților și ale comunității de afaceri, prin elaborarea a 36 de studii de caz pentru programele de masterat.
O4. Îmbunătățirea relevanței pregătirii a 300 de studenți, prin implicarea mediului de afaceri în furnizarea programelor de studii universitare de masterat, în cadrul parteneriatului universitate – mediu de afaceri.
O5.Diversificarea oportunităților și formelor de învățare pentru 100 de studenți pentru realizarea de proiecte științifice în companii, în cadrul parteneriatului universitate – mediu de afaceri.
O6.Dezvoltarea de unui centru de resurse online pentru colaborare dintre mediul de afaceri și universitate.