RELAȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE CU ACTIVITATEA DE TURISM DIN ROMÂNIA

Download studiu

Principalele concluzii:

  1. Cu privire la activitatea de turism la nivel general
  • rolul domeniului turism în comunitate este apreciat ca extrem de ridicat: 84% foarte important și 16% important.
  • principalele probleme cu care se confruntă turismul: locul I: infrastructura generală și specifică turismului (78% din respondenți), locul II: bugetul insuficient alocat turismului (62% din respondenți), locul III: numărul mic de turiști și comunicarea deficitară a celor implicați (42% din respondenți).
  • mijloacele adecvate de promovare a activității de turism: echilibru între mediul online și cel fizic: 71% indică promovarea pe internet, dar și participarea la târguri și expoziții. Pliantele și broșurile rămân de interes pentru jumătate din respondenți. Doar o treime văd existența panourilor de direcționare către obiectivele turistice ca modalitate de promovare.
  1. Cu privire la implicarea în proiecte legate de turism
  • în ultimii cinci ani: 42% au peste cinci proiecte, sub 1% nu au niciun proiect.