ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI IN TURISM ŞI SERVICII
Bdul Dacia 41, sector 1,
Tel: 04021/319.19.00/187; Fax: 04021/319.19.96