Centrul Academic de Cercetari în Turism şi Servicii are ca obiect de activitate de bază: cercetare fundamentală şi aplicativă interdisciplinară şi transdisciplinară în domeniile turismului şi serviciilor, care implică echipe mixte de profesori şi cercetători specializaţi în domenii distincte din mediul academic şi de cercetare din ţara noastră şi din străinătate dar şi din administraţia centrală şi locală  şi societatea civilă, din organizaţii profesionale reprezentative.

Alte activităţi desfăşurate: consultanţă în domeniile turismului şi serviciilor dar şi în domenii specifice compatibile şi pentru elaborarea de proiecte de cercetare ca şi coordonator şi/sau ca membru în consorţii interne şi internaţionale, expertiză, training pentru absolvenţi sub forma de programe de scurta durată şi master, servicii ştiinţifice, din iniţiativă proprie sau din iniţiativa unor parteneri interni şi internaţionali, având drept de eliberare de certificate de absolvire singur sau în colaborare cu structurile specializate din ASE.

Scopul Centrului Academic de Cercetari in Turism şi Servicii este promovarea cercetării ştiinţifice in domeniile turismului şi serviciilor în interdependenţă cu alte domenii conexe pentru creşterea vizibilităţii internaţionale, pentru creşterea competitivităţii în relaţie cu universităţi şi centre de cercetare similare, cu instituţiile şi autorităţile administrative dar şi cu societatea civila din România, din alte state UE.

Centrul, prin activităţile de cercetare ştiinţifică şi aplicativă desfăşurate în cadrul unor proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională, contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor/instituţiilor/societăţilor comerciale  din România prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii inedite rezultate din cercetare pentru rezolvarea problemelor de interes academic/universitar/ sau din mediul de afaceri românesc.

Centrul îşi propune sprijinirea şi valorificarea potenţialului de cercetare al cadrelor didactice şi cercetătorilor din Academia de Studii Economice prin crearea de echipe interdisciplinare pentru derularea de cercetări transdisciplinare, studii şi pentru elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi internaţională dar şi pentru promovarea membrilor tineri, doctoranzi, masteranzi şi studenţi la ciclul de licenţă, în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare a acestora lucrând in echipe de cercetare fundamentală şi aplicativă dar şi pentru obţinerea unor burse de cercetare, de studii doctorale şi postdoctorale şi de documentare in universităţi şi centre de cercetare internaţionale cu care Centrul Academic de Cercetări în Turism şi Servicii colaborează.

Centrul îşi propune valorificarea cercetării ştiinţifice prin diseminarea rezultatelor şi publicarea acestora în reviste ISI şi reviste înregistrate în BDI şi prin publicarea unor cărţi.